Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 02/2017/POIR - Wybór podwykonawcy części badań przemysłowych i prac rozwojowych

W związku z zakończeniem przeprowadzonego postępowania na wybór podwykonawcy części prac merytorycznych projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych i ich wykorzystanie”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, firma "CHEMOBUD" WOJCIECH KACZOROWSKI uprzejmie informuje, iż do realizacji w/w zadania wyłoniony został Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach (ul. Toszecka 99, 44-100 Gliwice), który przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny, spełniając jednocześnie wszystkie wymagane warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

Data publikacji: 21.12.2017

 

 

Zapytanie ofertowe nr 03/2017/POIR - Wybór personelu B+R

W związku z zakończeniem przeprowadzonego postępowania na wybór personelu projektu prac B+R planowanego do zatrudnienia w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych i ich wykorzystanie”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, firma "CHEMOBUD" WOJCIECH KACZOROWSKI uprzejmie informuje, iż wybrana została następująca osoba:

  1. Na stanowisko Specjalisty ds. materiałów ogniotrwałych – Jerzy Czechowski
  2. Na stanowisko Specjalisty ds. ochrony środowiska – nie wybrano

Wymieniona osoba przedstawiła najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny, spełniając jednocześnie wszystkie wymagane warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

Data publikacji: 21.12.2017

 

 

Zapytanie ofertowe nr 04/2017/POIR - Wybór specjalisty ds. finansów projektu

W związku z zakończeniem przeprowadzonego postępowania na wybór specjalisty ds. finansów projektu planowanego do zatrudnienia w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych i ich wykorzystanie”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, firma "CHEMOBUD" WOJCIECH KACZOROWSKI uprzejmie informuje, iż wybrana została oferta Pani Mirosławy Zakrzewskiej-Janik, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny, spełniając jednocześnie wszystkie wymagane warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

Data publikacji: 21.12.2017

 

 

Zapytanie ofertowe nr 04/2017/POIR

W związku z planowaną rekrutacją na stanowisko specjalisty ds. finansów projektu w ramach planowanego do realizacji projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych i ich wykorzystanie”, który będzie przedmiotem wniosku aplikacyjnego do konkursu 5/1.1.1/2017 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, firma „CHEMOBUD” Wojciech Kaczorowski zaprasza do złożenia ofert. Szczegóły zamówienia zawarte są w zapytaniu ofertowym. Do pobrania:

Data publikacji: 08.12.2017

 

 

Zapytanie ofertowe nr 03/2017/POIR

W związku z planowaną rekrutacją w ramach planowanego do realizacji projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych i ich wykorzystanie”, który będzie przedmiotem wniosku aplikacyjnego do konkursu 5/1.1.1/2017 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, firma „CHEMOBUD” Wojciech Kaczorowski zaprasza do złożenia ofert na stanowisko specjalisty ds. materiałów ogniotrwałych lub specjalisty ds. ochrony środowiska. Szczegóły zamówienia zawarte są w zapytaniu ofertowym. Do pobrania:

Data publikacji: 08.12.2017

 

 

Zapytanie ofertowe nr 02/2017/POIR

W związku z procesem wyboru podwykonawcy, który zrealizuje część prac merytorycznych (prace B+R) w ramach planowanego do realizacji projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych i ich wykorzystanie”, który będzie przedmiotem wniosku aplikacyjnego do konkursu 5/1.1.1/2017 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, firma „CHEMOBUD” Wojciech Kaczorowski zaprasza podwykonawców do złożenia ofert. Szczegóły zamówienia zawarte są w zapytaniu ofertowym. Do pobrania:

Data publikacji: 04.12.2017

 

 

Zapytanie ofertowe

W związku z planowaną rekrutacją w ramach projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych i ich wykorzystanie" firma "CHEMOBUD" Wojciech Kaczorowski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego zamówienia.

Data publikacji: 30.11.2017

 

 

Badanie rynku w celu oszacowania wartości wynagrodzenia kierownika prac B+R

W związku z planowanym zatrudnieniem osoby na stanowisko Kierownika prac B+R w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych i ich wykorzystanie”, który będzie przedmiotem wniosku aplikacyjnego dla naboru organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 firma „CHEMOBUD” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia.

Data publikacji: 21.11.2017

 

 

Badanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia związanego z wyborem podwykonawcy, któremu zlecona będzie część merytorycznych prac projektu

W związku z planowanym procesem wyboru podwykonawcy, który zrealizuje część prac merytorycznych (prace B+R) w ramach planowanego do realizacji projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych i ich wykorzystanie”, który będzie przedmiotem wniosku aplikacyjnego dla naboru organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 firma „CHEMOBUD” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia.

Data publikacji: 20.11.2017

 

 

Ogłoszenie o pracę - kierownik B+R

 

Data publikacji: 28.04.2017

 

 

Zapytanie ofertowe nr 01/04/2017/POIR

 

W związku z planowanym złożeniem wniosku w ramach konkursu 3/1.2/2017_Innowacyjny Recykling dla naboru wniosków organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, program sektorowy: INNOWACYJNY RECYKLING przesyłamy Państwu Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami . Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym i przysłanie oferty. Zapytanie dotyczy zakupu usługi podwykonawstwa części prac merytorycznych projektu.

 

Data publikacji: 5.04.2017