Ogłoszenia

Informacja o realizacji projektu

Firma Chemobud realizuje projekt Opracowanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz innowacyjnych, gotowych do wdrożenia certyfikowanych surowców wtórnych o zdefiniowanej charakterystyce do powtórnego wykorzystania w produkcji materiałów ogniotrwałych oraz ogniotrwałych elementów wyłożeń ceramicznych do palenisk kotłów rusztowych wytworzonych w oparciu o otrzymane surowce wtórne dla Chemobud Wojciech Kaczorowski szansą na rozwój Firmy, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu będzie opracowanie składu certyfikowanych surowców wtórnych o zdefiniowanej charakterystyce do powtórnego wykorzystania w produkcji materiałów ogniotrwałych oraz ogniotrwałych elementów wyłożeń ceramicznych do palenisk kotłów rusztowych wytworzonych w oparciu o otrzymane surowce wtórne.

Celem projektu jest opracowanie składu certyfikowanych surowców wtórnych o zdefiniowanej charakterystyce do powtórnego wykorzystania w produkcji materiałów ogniotrwałych oraz ogniotrwałych elementów wyłożeń do palenisk kotłów rusztowych.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wdroży do sprzedaży dwa innowacyjne produkty:

  1. Kształtki ceramiczne do wyłożeń ogniotrwałych palenisk kotłów rusztowych wykonanych z materiałów wtórnych
  2. Certyfikowane surowce wtórne z przetworzonych złomów ogniotrwałych.

Innowacyjne produkty będą przyjazne dla środowiska, ponieważ w swoim składzie będzie zawierał do 80% certyfikowanych surowców wtórnych (powstałych ze złomów ogniotrwałych), a uzyskane z niego prefabrykaty będą charakteryzowały się funkcjonalną powierzchnią roboczą o zwiększonej gładkości, która będzie zapobiegać przywieraniu żużli oraz odkładaniu się innych produktów spalania paliw, a tym samym minimalizować możliwość przebiegu reakcji korozyjnych.

Wdrożenie wyników badań docelowo pozwoli osiągnąć Firmie następujące rezultaty: uzyskanie miana bezkonkurencyjnego lidera najlepszych rozwiązań w materiałach ognioodpornych, zwiększenie przychodów poprzez wzrost sprzedaży związany z rozszerzeniem oferty; możliwość realizacji innych innowacyjnych projektów; ukształtowanie wizerunku Firmy przyjaznej środowisku.

Wartość projektu ogółem wynosi 480.438 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 332.010 zł.

 

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania nr 2/POIR.2.3.2

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/POIR.2.3.2

na zakup od wykonawcy usługi badawczej polegającej na opracowaniu systemu wytwarzania certyfikowanych surowców wtórnych do produkcji materiałów ogniotrwałych.

W związku z ubieganiem się przez firmę „CHEMOBUD” Wojciech Kaczorowski o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu wytwarzania certyfikowanych surowców wtórnych do produkcji materiałów ogniotrwałych”, w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Etap I usługowy - konkurs ogólny w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu systemu i technologii wykorzystania surowców wtórnych z odpadów ogniotrwałych.

Do pobrania:

Data publikacji: 4.06.2020

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania nr 1/POIR.2.3.2

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/POIR.2.3.2

W związku z ubieganiem się przez firmę „CHEMOBUD” Wojciech Kaczorowski o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych” w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Etap I usługowy - konkurs ogólny w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu systemu i technologii wykorzystania surowców wtórnych z odpadów ogniotrwałych.

Do pobrania:

Data publikacji: 14.11.2019