Nieformowane materiały ogniotrwałe

Wyroby nieformowane


Zduńska zaprawa szamotowa ZSZ2/III
 • Fabrycznie przygotowana saucha mieszanka kliny ogniotrwałej i sortowanego kruszywa szamotowego.
 • Przeznaczona do łączenia prostek, płytek szamotowych w piecach kaflowych, kominkach, indywidualnych piecach grzewczych oraz dokonywnaia drobnych napraw.
 • Po wypaleniu odporna na działenie temperatury do 1300 oC.
 • Dostarczane są do odbiorcy w stanie suchym. Na miejscu budowy zarabia się je wodą. Do zaprawy ZSZ2/III stosowanej do temperatury 1000oC zaleca się wprowadzić dodatki spiekające tj.: szklo wodne sodowe lub cement portlandzki, które działają jak topnik ułatwiający spiekanie.
 • Przechowywać w miejscach suchych i w nie uszkodzonych opakowaniach, bezterminowo.


 


Dane techniczne:Opakowania ZSZ2/III: 5 kg; 10 kg; 25 kg

Analiza chemiczna
AI2O3
Fe2O3
%
28,00
3,00
Uziarnienie
mm
0,00 - 2,0
Zawartość nadziarna
%
<5
Ogniotrwałość zwykła
oC
1670

 

 

Klasyczne wyroby nieformowane 

 • zaprawy szamotowe w gat. ZSZ
 • zaprawy wysokoglinowe i andaluzytowi w gat. ZAL60 i ZA-AN
 • zaprawy izolacyjne w gat. ZL i ZLPC
 • betony szamotowe w gat. BOS (125-150)
 • betony andaluzytowe i boksytowe w gat. BOA i BOB
 • beton korundowy w gat. BOK160
 • betony izolacyjne w gat. BI (8-13)

 

Specjalistyczne wyroby nieformowane 

 • niskocementowe betony andaluzytowe w gat. BNA
 • niskocementowe betony boksytowe w gat. BNB
 • niskocementowe betony oparte na szlachetnych elektrokorundach w gat. BNE

 

Wszystkie betony mogą być stosowane jako warstwa robocza lub izolacyjno-ochronna w zależności od warunków pracy urządzenia. Mogą współpracować z wyrobami wypalanymi i betonami innych gatunków.

Betony dostarczane są w postaci suchych mieszanek, oddzielnie kruszywo i cement, z których można wykonać wyłożenie ogniotrwałe w urządzeniach cieplnych lub formować prefabrykaty betonowe.

Na życzenie klienta przygotowujemy też mieszanki gotowe do zastosowania tzn. kruszywo i cement są już wymieszane na naszych mieszarkach.